مشاهده همه 11 نتیجه

نیم لیوان الیژه آبی پاشاباغچه ترکیه Elysia 335cc

620,000 تومان
وزن 1,8 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

4 عدد

گنجایش

335cc

ارتفاع

9.8 سانتی متر

قطر

8.4 سانتی متر

لیوان الیژه پاشاباغچه ترکیه Elysia 280cc

540,000 تومان
وزن 1,9 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

4 عدد

گنجایش

280cc

ارتفاع

14 سانتی متر

قطر

6.6 سانتی متر

پیاله الیژه پاشاباغچه ترکیه Elysia 230cc

340,000 تومان
وزن 1,3 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

4 عدد

گنجایش

230cc

ارتفاع

5.4 سانتی متر

قطر

9 سانتی متر

بستنی خوری الیژه پاشاباغچه ترکیه Elysia 220cc

520,000 تومان
وزن 1,45 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

220cc

ارتفاع

17.2 سانتی متر

قطر دهانه

11.6 سانتی متر

تعداد در جعبه

4 عدد

بستنی خوری الیژه پاشاباغچه ترکیه Elysia 500cc

660,000 تومان
وزن 2,5 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

500cc

ارتفاع

19.8 سانتی متر

قطر دهانه

10.1 سانتی متر

تعداد در جعبه

4 عدد

شات الیژه پاشاباغچه ترکیه Elysia 60cc

330,000 تومان
وزن 0,8 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

60cc

ارتفاع

6.6 سانتی متر

قطر

4.5 سانتی متر

کاسه 2 عددی الیژه پاشاباغچه ترکیه Elysia 510cc

320,000 تومان
وزن 1 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

2 عدد

گنجایش

510cc

ارتفاع

5.7 سانتی متر

قطر

13 سانتی متر

بستنی خوری الیژه پاشاباغچه ترکیه Elysia 260cc

500,000 تومان
وزن 1,6 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

4 عدد

گنجایش

260cc

ارتفاع

16.4 سانتی متر

قطر دهانه

10.1 سانتی متر

نیم لیوان الیژه پاشاباغچه ترکیه Elysia 335cc

560,000 تومان
وزن 1,8 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

4 عدد

گنجایش

335cc

ارتفاع

9.8 سانتی متر

قطر دهانه

8.4 سانتی متر

نیم لیوان الیژه پاشاباغچه ترکیه Elysia 210cc

520,000 تومان
وزن 1,4 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

4 عدد

گنجایش

210cc

ارتفاع

8.5 سانتی متر

قطر دهانه

7.3 سانتی متر

لیوان الیژه پاشاباغچه ترکیه Elysia 445cc

590,000 تومان
وزن 2,5 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

4 عدد

گنجایش

445cc

ارتفاع

15 سانتی متر

قطر

7.6 سانتی متر