مشاهده همه 10 نتیجه

لیوان Elysia 280cc پاشاباغچه

540,000 تومان
وزن 1,9 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

4 عدد

گنجایش

280cc

ارتفاع

14 سانتی متر

قطر

6.6 سانتی متر

پیاله Elysia 230cc پاشاباغچه

340,000 تومان
وزن 1,3 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

4 عدد

گنجایش

230cc

ارتفاع

5.4 سانتی متر

قطر

9 سانتی متر

بستنی خوری Elysia 220cc پاشاباغچه

520,000 تومان
وزن 1,45 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

220cc

ارتفاع

17.2 سانتی متر

قطر دهانه

11.6 سانتی متر

تعداد در جعبه

4 عدد

بستنی خوری Elysia 500cc پاشاباغچه

660,000 تومان
وزن 2,5 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

500cc

ارتفاع

19.8 سانتی متر

قطر دهانه

10.1 سانتی متر

تعداد در جعبه

4 عدد

شات Elysia 60cc پاشاباغچه

330,000 تومان
وزن 0,8 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

60cc

ارتفاع

6.6 سانتی متر

قطر

4.5 سانتی متر

کاسه 2 عددی Elysia 510cc پاشاباغچه

320,000 تومان
وزن 1 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

2 عدد

گنجایش

510cc

ارتفاع

5.7 سانتی متر

قطر

13 سانتی متر

بستنی خوری Elysia 260cc پاشاباغچه

500,000 تومان
وزن 1,6 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

4 عدد

گنجایش

260cc

ارتفاع

16.4 سانتی متر

قطر دهانه

10.1 سانتی متر

نیم لیوان Elysia 335cc پاشاباغچه

560,000 تومان
وزن 1,8 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

4 عدد

گنجایش

335cc

ارتفاع

9.8 سانتی متر

قطر دهانه

8.4 سانتی متر

نیم لیوان Elysia 210cc پاشاباغچه

520,000 تومان
وزن 1,4 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

4 عدد

گنجایش

210cc

ارتفاع

8.5 سانتی متر

قطر دهانه

7.3 سانتی متر

لیوان Elysia 445cc پاشاباغچه

وزن 2,5 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

4 عدد

گنجایش

445cc

ارتفاع

15 سانتی متر

قطر

7.6 سانتی متر