نمایش 1–24 از 82 نتیجه

پارچ و لیوان کریستال Hemingway پاشاباغچه

1,180,000 تومان
وزن 6 kg
برند

,

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

1 عدد پارچ + 6 عدد نیم لیوان

گنجایش پارچ

1000ml

ارتفاع پارچ

20 سانتی متر

قطر دهانه پارچ

12 سانتی متر

گنجایش لیوان

330cc

ارتفاع لیوان

9.1 سانتی متر

قطر دهانه لیوان

9.7 سانتی متر

ماگ بروسیلیکات پروتی Perotti Rosa Coffee 300cc

190,000 تومان
وزن نامعلوم
برند

کشور سازنده

جنس

گنجایش

300cc

ارتفاع

8.5 سانتی متر

قطر دهانه

6.5 سانتی متر

نیم لیوان Carre 310cc پاشاباغچه

370,000 تومان
وزن 2,1 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

310cc

ارتفاع

9.1 سانتی متر

قطر دهانه

8.5 سانتی متر

لیوان Hill 440cc پاشاباغچه

380,000 تومان
وزن 2,1 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

440cc

ارتفاع

13.2 سانتی متر

قطر

8 سانتی متر

نیم لیوان Allegra 425cc پاشاباغچه

360,000 تومان
وزن 1,4 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

425cc

ارتفاع

11 سانتی متر

قطر دهانه

6.5 سانتی متر

قطر پایه

5.5 سانتی متر

لیوان Allegra 470cc پاشاباغچه

380,000 تومان
وزن 1,8 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

470cc

ارتفاع

14.8 سانتی متر

قطر

6.6 سانتی متر

لیوان Elysia 280cc پاشاباغچه

540,000 تومان
وزن 1,9 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

4 عدد

گنجایش

280cc

ارتفاع

14 سانتی متر

قطر

6.6 سانتی متر

نیم لیوان Iconic 280cc پاشاباغچه

340,000 تومان
وزن 1,2 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

280cc

ارتفاع

8.9 سانتی متر

قطر دهانه

7 سانتی متر

نیم لیوان Otto 250cc پاشاباغچه

170,000 تومان
وزن 1 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

250cc

ارتفاع

9.5 سانتی متر

قطر دهانه

7.3 سانتی متر

نیم لیوان Linka 380cc پاشاباغچه

370,000 تومان
وزن 1,4 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

380cc

ارتفاع

11 سانتی متر

قطر دهانه

6.6 سانتی متر

قطر پایه

5 سانتی متر

لیوان Future 320cc پاشاباغچه

350,000 تومان
وزن 1,8 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

320cc

ارتفاع

14 سانتی متر

قطر

6.6 سانتی متر

لیوان IRENA Sterling 320cc لهستان

590,000 تومان
وزن 2,6 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

320cc

ارتفاع

14 سانتی متر

قطر دهانه

7.3 سانتی متر

قطر پایه

5 سانتی متر

پارچ و لیوان کریستال مدل Carol

820,000 تومان
وزن 4,5 kg
جنس

کشور سازنده

برند

FINE CCG

تعداد در جعبه

1 عدد پارچ + 6 عدد لیوان

گنجایش پارچ

1300ml

ارتفاع پارچ

22.5 سانتی متر

گنجایش لیوان

300cc

ارتفاع لیوان

14 سانتی متر

قطر دهانه لیوان

7.2 سانتی متر

ماگ خرگوش دربدار با قاشق 450 میلی لیتر

150,000 تومان
وزن 0,4 kg
جنس

کشور سازنده

گنجایش

450cc

ارتفاع

11.5 سانتی متر

قطر

8 سانتی متر

ماگ Text بروسیلیکات 500 میلی لیتر

130,000 تومان
وزن 0,2 kg
جنس

کشور سازنده

گنجایش

500cc

ارتفاع

15 سانتی متر

قطر دهانه

6 سانتی متر

قطر پایه

8 سانتی متر

ماگ Text بروسیلیکات 450 میلی لیتر

130,000 تومان
وزن 0,2 kg
جنس

کشور سازنده

گنجایش

450cc

ارتفاع

10 سانتی متر

قطر دهانه

7 سانتی متر

قطر پایه

8.5 سانتی متر

لیوان Borgonovo Serie V 330cc ایتالیا

370,000 تومان
وزن 3,1 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

330cc

ارتفاع

10.6 سانتی متر

قطر

9.1 سانتی متر

ماگ جفتی Pub Beer 500cc پاشاباغچه

280,000 تومان
وزن 1,7 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

2 عدد

گنجایش

500cc

ارتفاع

13.6 سانتی متر

قطر دهانه

8.5 سانتی متر

قطر پایه

8.5 سانتی متر

نیم لیوان Casablanca 245cc پاشاباغچه

270,000 تومان
وزن 1,9 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

245cc

ارتفاع

8.9 سانتی متر

قطر دهانه

8.4 سانتی متر

قطر پایه

5.7 سانتی متر

لیوان Highness 355cc پاشاباغچه

550,000 تومان
وزن 1,8 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

4 عدد

گنجایش

355cc

ارتفاع

13.6 سانتی متر

قطر دهانه

8.1 سانتی متر

قطر پایه

5.9 سانتی متر

نیم لیوان Allegra 345cc پاشاباغچه

وزن 1,15 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

345cc

ارتفاع

8.7 سانتی متر

قطر دهانه

6.8 سانتی متر

قطر پایه

5.5 سانتی متر

لیوان Leafy 450cc پاشاباغچه

580,000 تومان
وزن 1,9 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

4 عدد

گنجایش

450cc

ارتفاع

15 سانتی متر

قطر دهانه

6.4 سانتی متر

قطر پایه

8.3 سانتی متر

نیم لیوان کریستال Nude Hemingway 330cc پاشاباغچه

وزن 3,1 kg
برند

,

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

330cc

ارتفاع

9.1 سانتی متر

قطر دهانه

9.7 سانتی متر