نمایش دادن همه 23 نتیجه

ظرف سرو طرح برگ بزرگ چوب راش ManiWood R1126

240,000 تومان
وزن 0,300 kg
برند

کشور سازنده

جنس

ابعاد

16 * 36 سانتی متر

ضخامت

1.8 سانتی متر

سینی سرو گرد کوچک چوب راش ManiWood R1411

180,000 تومان
وزن 0,4 kg
برند

کشور سازنده

جنس

ابعاد

24 *31 سانتی متر

ضخامت

1.7 سانتی متر

تخته سرو چای ، قهوه و تنقلات چوب راش ManiWood R1123

200,000 تومان
وزن 0,5 kg
برند

کشور سازنده

جنس

ابعاد

15.5 * 28 سانتی متر

ضخامت

2 سانتی متر

تخته سرو مستطیل شیاردار چوب راش ManiWood R1114

220,000 تومان
وزن 0,8 kg
برند

کشور سازنده

جنس

ابعاد

15.5 * 49.5 سانتی متر

ضخامت

2 سانتی متر

سینی پذیرایی مستطیل چوب راش ManiWood R1410

190,000 تومان
وزن 0,400 kg
برند

کشور سازنده

جنس

ابعاد

15.5 * 40 سانتی متر

ارتفاع لبه

2 سانتی متر

تخته سرو مستطیل طرح برگ چوب راش ManiWood R1125

280,000 تومان
وزن 0,450 kg
برند

کشور سازنده

جنس

ابعاد

16 * 38 سانتی متر

ضخامت

1.8 سانتی متر

تخته سرو مستطیل چوب راش ManiWood R1124

180,000 تومان
وزن 0,650 kg
برند

کشور سازنده

جنس

ابعاد

16.5 * 37.5 سانتی متر

ضخامت

1.8 سانتی متر

بشقاب سرو گرد چوب راش ManiWood R1412

280,000 تومان
وزن 0,300 kg
برند

کشور سازنده

جنس

قطر

23 سانتی متر

ضخامت

1.8 سانتی متر

ظرف سرو طرح برگ کوچک چوب راش ManiWood R1121

140,000 تومان
وزن 0,220 kg
برند

کشور سازنده

جنس

ابعاد

11.4 * 24 سانتی متر

ضخامت

2 سانتی متر

ظرف سرو گرد دسته دار چوب راش ManiWood R1120

110,000 تومان
وزن 0,150 kg
برند

کشور سازنده

جنس

قطر

11 سانتی متر

طول

16.5 سانتی متر

ضخامت

1.8 سانتی متر

ظرف سرو گرد دسته دار چوب راش ManiWood R1119

110,000 تومان
وزن 0,2 kg
برند

کشور سازنده

جنس

قطر

16 سانتی متر

طول

24 سانتی متر

ضخامت

1.8 سانتی متر

تخته سرو دسته دار چوب راش ManiWood R1117

160,000 تومان
وزن 0,4 kg
برند

کشور سازنده

جنس

ابعاد

14.8 * 30 سانتی متر

ضخامت

1.7 سانتی متر

تخته سرو مستطیل دسته دار چوب راش ManiWood R1115

320,000 تومان
وزن 0,8 kg
برند

کشور سازنده

جنس

ابعاد

13.5 * 49 سانتی متر

ضخامت

1.8 سانتی متر

تخته سرو مستطیل دسته دار چوب راش ManiWood R1116

180,000 تومان
وزن 0,650 kg
برند

کشور سازنده

جنس

ابعاد

15 * 40 سانتی متر

ضخامت

1.8 سانتی متر

تخته سرو راکتی رابروود Treeti R2927

680,000 تومان
وزن 1 kg
برند

کشور سازنده

جنس

ابعاد

30 * 41 سانتی متر

ضخامت

1.5 سانتی متر

تخته گوشت رابروود Treeti R2921

380,000 تومان
وزن 0,8 kg
برند

کشور سازنده

جنس

ابعاد

20.5 * 29.5 سانتی متر

ضخامت

1.8 سانتی متر

تخته سرو دسته دار (راکتی) رابروود Treeti R2912

520,000 تومان
وزن 0,6 kg
برند

کشور سازنده

جنس

طول

36 سانتی متر

ضخامت

1.8 سانتی متر

تخته سرو رابروود Treeti R2923

670,000 تومان
وزن 1,3 kg
برند

کشور سازنده

جنس

قطر

35 سانتی متر

ضخامت

1.8 سانتی متر

بشقاب چوبی رابروود تریتی Treeti R2429

270,000 تومان
وزن 0,4 kg
برند

کشور سازنده

جنس

قطر

24 سانتی متر

ضخامت

1.8 سانتی متر

بشقاب سرو قطر 24 چوب راش Treeti B2418

280,000 تومان
وزن 0,5 kg
برند

کشور سازنده

جنس

قطر

24 سانتی متر

ارتفاع

1.8 سانتی متر

بشقاب سرو قطر 30 چوب راش Treeti B2413

420,000 تومان
وزن 0,6 kg
برند

کشور سازنده

جنس

قطر

30 سانتی متر

ارتفاع

1.8 سانتی متر