سرویس پذیرایی کریستال

سرویس پذیرایی بلور و کریستال
دسته بندی بلور و کریستال

پارچ (69)

لیوان (137)

گیلاس و بستنی خوری (67)

قوری و فنجان چای (80)

کاسه و پیاله (33)

ظرف پذیرایی (42)

بانکه و ظرف تنقلات (54)

تابه فر (10)

سرویس پذیرایی بلور

سرویس پذیرایی استیل و برنج

ظروف چوبی

ظروف فلزی