سرویس پذیرایی کریستال

سرویس پذیرایی بلور و کریستال
دسته بندی بلور و کریستال

پارچ (66)

لیوان (127)

گیلاس و بستنی خوری (65)

قوری و فنجان چای (79)

کاسه و پیاله (33)

ظرف پذیرایی (42)

بانکه و ظرف تنقلات (54)

تابه فر (9)

سرویس پذیرایی بلور

سرویس پذیرایی استیل و برنج

ظروف فلزی