سرویس کریستال ایتالیا RCR ETNA (3)

سرویس کریستال ایتالیا RCR Oasis (4)

سرویس کریستال ایتالیا RCR Opera (6)

ست پذیرایی استیل و برنج (17)

سرویس گریس پاشاباغچه (15)

مجموعه دوکاله VIDIVI ایتالیا (7)

سرویس الیسیا پاشاباغچه (15)

سرویس تایملس پاشاباغچه (14)

سرویس آلگرا پاشاباغچه (5)

سرویس آمور پاشاباغچه (3)

مجموعه دیاموند پاشاباغچه (7)

مجموعه آیکونیک پاشاباغچه (6)

مجموعه کازابلانکا پاشاباغچه (11)

سرویس ایرنا مدل هامبورگ (1)

سرویس کریستال کارول Carol (10)