نمایش 1–24 از 40 نتیجه

شات پایه دار Arow Largo 110cc

260,000 تومان
وزن 0,8 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

110cc

ارتفاع

9 سانتی متر

قطر دهانه

5 سانتی متر

گیلاس جفتی آمور Amore 270cc پاشاباغچه

230,000 تومان
وزن 0,6 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

2 عدد

گنجایش

270cc

ارتفاع

16.8 سانتی متر

قطر دهانه

8.8 سانتی متر

شات Diamond 120cc پاشاباغچه

390,000 تومان
وزن 1,2 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

120cc

ارتفاع

11.4 سانتی متر

قطر دهانه

6.5 سانتی متر

دسر و بستنی خوری Facade 360cc پاشاباغچه

370,000 تومان
وزن 1,2 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

2 عدد

گنجایش

360cc

ارتفاع

15.4 سانتی متر

قطر دهانه

10 سانتی متر

گیلاس ایکیا IKEA 365+ Goblet 300cc

640,000 تومان
وزن 2 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد

6 عدد

گنجایش

300cc

ارتفاع

12 سانتی متر

بستنی خوری Timeless 500cc پاشاباغچه

540,000 تومان
وزن 2,4 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

500cc

ارتفاع

19.8 سانتی متر

قطر دهانه

10 سانتی متر

تعداد در جعبه

4 عدد

دسر خوری جفتی Timeless 250cc پاشاباغچه

260,000 تومان
وزن 0,8 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

250cc

ارتفاع

10.2 سانتی متر

قطر دهانه

9.8 سانتی متر

تعداد در جعبه

2 عدد

گیلاس Iconic 320cc پاشاباغچه

590,000 تومان
وزن 1,4 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

320cc

ارتفاع

20 سانتی متر

قطر دهانه

7 سانتی متر

تعداد در جعبه

6 عدد

گیلاس تاور Tower 300cc پاشاباغچه

470,000 تومان900,000 تومان
وزن 2,8 kg
برند

کشور سازنده

جنس

گنجایش

300cc

ارتفاع

12.3 سانتی متر

قطر دهانه

7.6 سانتی متر

گیلاس Nude Primeur 530cc پاشاباغچه

740,000 تومان
وزن 1,7 kg
برند

,

جنس

کشور سازنده

گنجایش

530cc

ارتفاع

14.7 سانتی متر

قطر دهانه

7.1 سانتی متر

تعداد در جعبه

6 عدد

گیلاس Enoteca 780cc پاشاباغچه

850,000 تومان
وزن 2,2 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

780cc

ارتفاع

22.8 سانتی متر

قطر دهانه

8 سانتی متر

تعداد در جعبه

6 عدد

قطر پایه

8.5 سانتی متر

لیوان پایه دار کازابلانکا Casablanca 300cc پاشاباغچه

240,000 تومان
وزن 1,2 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

2 عدد

گنجایش

300cc

ارتفاع

18.8 سانتی متر

قطر دهانه

8.2 سانتی متر

قطر پایه

7.2 سانتی متر

دسر و بستنی خوری Pleats 430cc پاشاباغچه

370,000 تومان
وزن 1,2 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

430cc

ارتفاع

16.1 سانتی متر

قطر دهانه

10.6 سانتی متر

تعداد در جعبه

2 عدد

قطر پایه

7.3 سانتی متر

بستنی خوری Elysia 220cc پاشاباغچه

520,000 تومان
وزن 1,45 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

220cc

ارتفاع

17.2 سانتی متر

قطر دهانه

11.6 سانتی متر

تعداد در جعبه

4 عدد

بستنی خوری Elysia 500cc پاشاباغچه

660,000 تومان
وزن 2,5 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

500cc

ارتفاع

19.8 سانتی متر

قطر دهانه

10.1 سانتی متر

تعداد در جعبه

4 عدد

گیلاس VLine 250cc پاشاباغچه

560,000 تومان
وزن 1,7 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

250cc

ارتفاع

17.6 سانتی متر

قطر دهانه

10.9 سانتی متر

گیلاس کریستال Nude Amazon 590cc پاشاباغچه

850,000 تومان
وزن 1,9 kg
برند

,

کشور سازنده

جنس

گنجایش

590cc

ارتفاع

23.5 سانتی متر

قطر دهانه

7 سانتی متر

تعداد در جعبه

6 عدد

قطر عریض ترین قسمت

9.3 سانتی متر

بستنی خوری Timeless 255cc پاشاباغچه

470,000 تومان
وزن 1,3 kg
برند

کشور سازنده

جنس

گنجایش

255cc

ارتفاع

15.7 سانتی متر

قطر دهانه

11 سانتی متر

تعداد در جعبه

4 عدد

گیلاس Napa 580cc پاشاباغچه

780,000 تومان
وزن 2,1 kg
برند

کشور سازنده

جنس

گنجایش

580cc

ارتفاع

23.5 سانتی متر

قطر دهانه

6.8 سانتی متر

تعداد در جعبه

6 عدد

گیلاس Enoteca 655cc پاشاباغچه

وزن 0,7 kg
برند

کشور سازنده

جنس

گنجایش

655cc

ارتفاع

21.6 سانتی متر

قطر دهانه

8.5 سانتی متر

تعداد در جعبه

2 عدد

دسرخوری Borgonovo Serie V 250cc ایتالیا

وزن 4,2 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

250cc

ارتفاع

10.6 سانتی متر

قطر دهانه

9.1 سانتی متر

گیلاس کریستال Palace 420cc ایتالیا

850,000 تومان
وزن 1,4 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

420cc

ارتفاع

16.3 سانتی متر

تعداد در جعبه

6 عدد

قطر عریض ترین قسمت

8.3 سانتی متر

بستنی خوری کریستال Cocktail 225cc ایتالیا

880,000 تومان
وزن 1,4 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

225Cc

ارتفاع

22.5 سانتی متر

قطر دهانه

9.5 سانتی متر

تعداد در جعبه

6 عدد

گیلاس کریستال Sauvignon 350cc ایتالیا

680,000 تومان
وزن 0,8 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

350cc

ارتفاع

13.1 سانتی متر

تعداد در جعبه

4 عدد

قطر عریض ترین قسمت

7.9 سانتی متر