نمایش 1–24 از 41 نتیجه

گیلاس پایه کوتاه کریستال نیود پاشاباغچه Anason 190cc

870,000 تومان
وزن 1,200 kg
برند

,

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

190cc

ارتفاع

14.6 سانتی متر

قطر

5.1 سانتی متر

شات پایه دار لارگو ترکیه Arow Largo 110cc

260,000 تومان
وزن 0,8 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

110cc

ارتفاع

9 سانتی متر

قطر دهانه

5 سانتی متر

گیلاس جفتی آمور پاشاباغچه Amore 270cc

230,000 تومان
وزن 0,6 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

2 عدد

گنجایش

270cc

ارتفاع

16.8 سانتی متر

قطر دهانه

8.8 سانتی متر

شات پاشاباغچه Diamond 120cc

390,000 تومان
وزن 1,2 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

120cc

ارتفاع

11.4 سانتی متر

قطر دهانه

6.5 سانتی متر

دسر و بستنی خوری پاشاباغچه Facade 360cc

370,000 تومان
وزن 1,2 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

2 عدد

گنجایش

360cc

ارتفاع

15.4 سانتی متر

قطر دهانه

10 سانتی متر

گیلاس گوبلت ایکیا IKEA 365+ Goblet 300cc

640,000 تومان
وزن 2 kg
برند

کشور سازنده

جنس

تعداد

6 عدد

گنجایش

300cc

ارتفاع

12 سانتی متر

بستنی خوری تایملس پاشاباغچه Timeless 500cc

540,000 تومان
وزن 2,4 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

500cc

ارتفاع

19.8 سانتی متر

قطر دهانه

10 سانتی متر

تعداد در جعبه

4 عدد

دسر خوری جفتی تایملس پاشاباغچه Timeless 250cc

260,000 تومان
وزن 0,8 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

250cc

ارتفاع

10.2 سانتی متر

قطر دهانه

9.8 سانتی متر

تعداد در جعبه

2 عدد

گیلاس تاور پاشاباغچه Tower 300cc

470,000 تومان900,000 تومان
وزن 2,8 kg
برند

کشور سازنده

جنس

گنجایش

300cc

ارتفاع

12.3 سانتی متر

قطر دهانه

7.6 سانتی متر

گیلاس پریمئور نیود پاشاباغچه Nude Primeur 530cc

790,000 تومان
وزن 1,7 kg
برند

,

جنس

کشور سازنده

گنجایش

530cc

ارتفاع

14.7 سانتی متر

قطر دهانه

7.1 سانتی متر

تعداد در جعبه

6 عدد

گیلاس انوتکا پاشاباغچه Enoteca 780cc

920,000 تومان
وزن 2,2 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

780cc

ارتفاع

22.8 سانتی متر

قطر دهانه

8 سانتی متر

تعداد در جعبه

6 عدد

قطر پایه

8.5 سانتی متر

لیوان پایه دار کازابلانکا پاشاباغچه Casablanca 300cc

240,000 تومان
وزن 1,2 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

2 عدد

گنجایش

300cc

ارتفاع

18.8 سانتی متر

قطر دهانه

8.2 سانتی متر

قطر پایه

7.2 سانتی متر

دسر و بستنی خوری پلیتس پاشاباغچه Pleats 430cc

370,000 تومان
وزن 1,2 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

430cc

ارتفاع

16.1 سانتی متر

قطر دهانه

10.6 سانتی متر

تعداد در جعبه

2 عدد

قطر پایه

7.3 سانتی متر

بستنی خوری الیژه پاشاباغچه ترکیه Elysia 220cc

520,000 تومان
وزن 1,45 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

220cc

ارتفاع

17.2 سانتی متر

قطر دهانه

11.6 سانتی متر

تعداد در جعبه

4 عدد

بستنی خوری الیژه پاشاباغچه ترکیه Elysia 500cc

660,000 تومان
وزن 2,5 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

500cc

ارتفاع

19.8 سانتی متر

قطر دهانه

10.1 سانتی متر

تعداد در جعبه

4 عدد

گیلاس ویلاین پاشاباغچه VLine 250cc

620,000 تومان
وزن 1,7 kg
برند

جنس

کشور سازنده

تعداد در جعبه

6 عدد

گنجایش

250cc

ارتفاع

17.6 سانتی متر

قطر دهانه

10.9 سانتی متر

گیلاس کریستال نیود پاشاباغچه Bar&Table Amazon 590cc

850,000 تومان
وزن 1,9 kg
برند

,

کشور سازنده

جنس

گنجایش

590cc

ارتفاع

23.5 سانتی متر

قطر دهانه

7 سانتی متر

تعداد در جعبه

6 عدد

قطر عریض ترین قسمت

9.3 سانتی متر

بستنی خوری تایملس پاشاباغچه Timeless 255cc

470,000 تومان
وزن 1,3 kg
برند

کشور سازنده

جنس

گنجایش

255cc

ارتفاع

15.7 سانتی متر

قطر دهانه

11 سانتی متر

تعداد در جعبه

4 عدد

گیلاس ناپا پاشاباغچه Napa 580cc

780,000 تومان
وزن 2,1 kg
برند

کشور سازنده

جنس

گنجایش

580cc

ارتفاع

23.5 سانتی متر

قطر دهانه

6.8 سانتی متر

تعداد در جعبه

6 عدد

گیلاس انوتکا پاشاباغچه Enoteca 655cc

270,000 تومان
وزن 0,7 kg
برند

کشور سازنده

جنس

گنجایش

655cc

ارتفاع

21.6 سانتی متر

قطر دهانه

8.5 سانتی متر

تعداد در جعبه

2 عدد

دسرخوری بورگونوو ایتالیا Borgonovo Serie V 250cc

370,000 تومان720,000 تومان
وزن 4,2 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

250cc

ارتفاع

10.6 سانتی متر

قطر دهانه

9.1 سانتی متر

گیلاس کریستال لوییجی بورمیولی ایتالیا Palace 420cc

890,000 تومان
وزن 1,4 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

420cc

ارتفاع

16.3 سانتی متر

تعداد در جعبه

6 عدد

قطر عریض ترین قسمت

8.3 سانتی متر

بستنی خوری کریستال لوییجی بورمیولی ایتالیا Cocktail 225cc

920,000 تومان
وزن 1,4 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

225Cc

ارتفاع

22.5 سانتی متر

قطر دهانه

9.5 سانتی متر

تعداد در جعبه

6 عدد

گیلاس کریستال لوییجی بورمیولی ایتالیا Sauvignon 350cc

700,000 تومان
وزن 0,8 kg
برند

جنس

کشور سازنده

گنجایش

350cc

ارتفاع

13.1 سانتی متر

تعداد در جعبه

4 عدد

قطر عریض ترین قسمت

7.9 سانتی متر